Saturday, December 13, 2008

Guru Lebih Penting daripada Ibubapa dalam Mencorakkan Akhlak Remaja. Bincangkan.

Secara fitrahnya, mengawasi dan membina akhlak seseorang remaja merupakan tanggung jawab ibu bapa sebagai khalifah keluarga. Sayang sekali, muktahir ini kes-kes vandalisma, penggunaan kata–kata kesat oleh remaja dan gejala – gejala sosial dalam kalangan remaja telah menjadi santapan telinga dan buah biacasa masyarakat. Hal ini jelas mengambarkan bahawa akhlak remaja di Singapura semakin merosot akibat proses pembagunan yang pesat Kita sedia maklum bahawa remaja merupakan golongan pelapis yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa. Bagaimanakah nasib bangsa kita jika akhlak remaja semakin merosot? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita perlu meneliti persoalan siapakah yang berperanan lebih besar dalam mencorakan akhlak remaja? Apakah ibubapa atau guru? Sebelum simpul saya leraikan, izinkan saya membuat perjelaskan definisi akhlak. Ahklak boleh didefinisikan sebagai ketinggian budi pekerti seseorang.

Saya sepakat dengan pernyataan tersebut, tetapi ia masih boleh dipertikaikan. Memang tidak dapat disangkal bahwa guru memainkan peranan penting dalam mencorakkan akhlak remaja. Hal ini kerana seorang guru bukan hanya bertanggung jawab akan keputusan akademik seorang remaja, tetapi ia juga berperanan dalam pertumbuhan akhlak seorang remaja itu. Semasa murid berada di sekolah, guru harus bertanggung jawab akan hal ekhwal yang terjadi di sekolah. Hal ini juga termasuk peristiwa yang bai ataupun buruk yang dapat mengubah akhlak seorang remaja tersebut.

Muktahir ini, ramai orang tua yang terlalu naif dalam mengejar harta dunia yang melalaikan sehingga tangugn jawab mereka untuk mendidik anak – anaknya terbengkalai. Akibatnya ramai remaja -remaja yang menghabiskan lebuh banyak masa di sekolah. Oleh kerana itu guru memiliki lebih banyak masa untuk berinteraksi dengan remaja tersebut. Memandangkan bahawa dalam kes ini, remaja menghabiskan lebih banyak masa dengan guru dibandingkan dengan ibubapa, tentu sahaja apa yang diperbincangkan bersama dengan gurunya dapat mencorakkan akhlak remaja tersebut baik secara positif ataupun negatif.

Tambahan lagi, ramai murid – murid yang lebih mematuhi guru daripada orang tua mereka sendiri, kerana mereka terlalu dimanja oleh orang tua mereka. Ramai orangtua yang terlalu memanjakan anak – anak mereka, akibatnya remaja- remaja tersebut menjadi pemberontak ketika orang tua mereka menyuruh mereka melakukan sesuatu. Melaikan, guru tidak akan segan untuk memberikan nasihat atau menghukum murid – murid mereka sehinga murid – murid tersebut akan lebih patuh terhadap guru. Bukankah ini menunjukkan bahawa guru lebih berperanan penting dalam pembentukan akhlak remaja?

Tetapi, isu ini bukanlah isu yang remeh temeh, guru bukanlah seseorang yang mutlak peranannya dalam pembentukan akhlak remaja. Ibubapa pun memiliki peranan penting dalam pembentukkan akhlak remaja. “Jika hendak melentur buluh, hendaklah dari rebungnya.” Sudahlah jelas dari peribahasa ini bahwa jika ingin membentuk akhlak seseorang mulailah dari kecil lagi. Orang tua memiliki peluang yang lebih besar untuk membentuk akhlak seseorang remaja. Saat remaja sudah akil balih, mereka akan memberontak dan tidak mahu mendengar nasihat dari guru maupun ibubapa. Memandangkan bahawa guru biasanya mulai mengajarkan nilai- nilai murni pada saat berumur 13 tahun, tentu sahaja ibu bapa lebih berperanan.

Secara fitrahnya, remaja merupakan darah daging dari ibubapa itu sendiri. Sebuah ikatan batin akan tercipta di antara orang tua dan anak – anak mereka sesaat anak – anak mereka baru lahir. Oleh kerana itu, mereka lebih mempercayai dan mencintai satu dengan yang lain secara tulus, sedangkan guru hanyalah orang yang tidak terkait dengan ikatan batin tersebut. Tentu sahaja nasihat ibu bapa akan dapat lebih mudah menyentuh hati remaja tersebut.

Akibat kepesatan perkembangan teknologi dan komunikasi, informasi- informasi dari berbagai pelosok dunia mudah didapatkan, baik ataupun buruk. Orang tua memiliki kekuasaan untuk membatasi pendedahan remaja tersebut dari program- program yang berkiblatkan budaya-budaya kuning di internet maupun di televisyen. Tetapi guru tidak memiliki hak yang sedemikian. Jika remaja tersebut dijauhkan dari pendedahan budaya – budaya hedonistik, budaya kuning, budaya barat, dan sebagainya tentu sahaja akhlak remaja tersebut akan terbina dengan baik.

Pada kesimpulanya, guru berperanan penting dalam pembentukan akhlak remaja, tetapi, guru bukanlah seseorang yang berperanan mutlak dalam pembentukan akhlak seorang remaja tersebut. Diperlukan kerjasama dari pelbagai pihak seperti orang tua dan rakan sebaya untuk dapat membentuk akhlak remaja tersebut ke arah yang benar. Isu yang kontroversial ini haruslah dicabut ke akar umbinya. Orang tua juga seharusnya berhenti mengejar – ngejar kekayaan yang hanya merupakan fatamorgana yang tidak mungkin tercapai;.Reungkanlah ibubapa yang ada di sana, yang mana yang lebih penting, apakah darah daging sendiri atau harta kekayaan yang fana? Jika akhlak remaja di Singapura tinggi, maka saya yakin akan kecerahan masa depan negara Singapura.

William Heryanto Lim
Menengah 4 Emerald
Sekolah Menengah Dunearn

No comments:

Post a Comment